Správne povinné zmluvne poistenie vám môže priniesť výhody

Rozbité auto a čo teraz?Každý majiteľ motorového vozidla asi pozná situáciu, keď musel kvôli povinnosti mať uzatvorené povinné poistenie zodpovednosti za škodu obehávať poisťovne, aby zistil konkrétne ceny poistenia. V dnešnej dobe internetu už ale nie je nič ľahšie, ako si všetky ponuky zistiť rýchlo, naraz a ešte aj z pohodlia domova. Stačí, ak využije nástroj PZP kalkulačka, vďaka ktorému jednoducho zistí to najlacnejšie PZP.

Ako funguje PZP kalkulačka?

Online kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte to najlacnejšie poistenie auta vášho vozidla a to všetko jednoducho z pohodlia domova. Uzatvorenie PZP pomocou kalkulačky predstavuje pohodlnú možnosť pre tých, ktorí hľadajú čo najnižšiu cenu povinného poistenia vozidla. Nájdete ju aj na stránke uzavripzp.sk.

Pri vypĺňaní formulára kalkulačky budete musieť zadať viacero údajov, ktoré sa týkajú poisťovaného vozidla a tiež aj držiteľa vozidla. Poisťovňu budú zaujímať také informácie, ako okres, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza či účel využitia vozidla. Taktiež ešte zadáte údaje ako počet kilometrov, ktoré bežne za rok najazdíte, továrenskú značku a model auta, rok jeho výroby, prevádzkovú hmotnosť a najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla, palivo, objem motora v centimetroch kubických a výkon motora v kW. Tieto údaje je potrebné vypĺňať podľa technického preukazu vozidla.

Na cenu povinného poistenia vplývajú samozrejme aj údaje o majiteľovi vozidla. V tejto časti najprv uvediete či ste fyzická alebo právnická osoba, uvediete dátum narodenia, PSČ a miesto trvalého bydliska, dátum získania vodičského oprávnenia, ako aj sériové číslo tohto preukazu. Dôležitú úlohu zohráva aj to, či ste už spôsobili dopravnú nehodu, ak áno, tak ako dlho už jazdíte bez nehody.

V ďalšej časti formulára budete zadávať dátum, od ktorého by malo poistenie začať, uvediete, či už máte vaše vozidlo poistené u inej spoločnosti, či máte uzatvorené aj iné poistenie, ako napr. poistenie domu a pod., či vlastníte účet v OTP banke. Taktiež si budete môcť vybrať, v akom intervale budete chcieť poistku splácať. Na cenu PZP vplývajú aj údaje, ako napr. či máte dieťa do 15 rokov.

Po odoslaní vyplneného formulára sa vám za malú chvíľku objavia jednotlivé ponuky rôznych poskytovateľov. Ak vás niektorá ponuka zaujme, môžete v tom momente aj uzatvoriť povinné poistenie. Ak si nebudete istý žiadnou ponukou, nikto vás nebude nútiť poistenie uzavrieť.

Možno sa pýtate, či cena, ktorú vám vypočíta PZP kalkulačka bude totožná s cenou, ktorú by vám ponúkli aj v poisťovni, prípadne či sa vám ešte nenavýši. Môžeme vás však ubezpečiť, že táto suma je správna a konečná. Ak uzavriete poistku na stránke uzavripzp.sk, nemáte sa čoho obávať. Pozor si však musíte dať pri vypĺňaní formulára, pretože za nesprávne vyplnené údaje poisťovňa nemôže. Je preto potrebné, aby ste dobre odkontrolovali všetky dáta, ktoré budete do formulára zadávať. V prípade technických údajov odporúčame, aby ste pri sebe mali aj technický preukaz vozidla, z ktorého údaje opíšete. Kontrola zadaných údajov ostáva teda na vás, aj keď samozrejme neskôr budete mať čas urobiť nápravu, teda nahlásite chybu poisťovni. Ak by ste však ešte poistku nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo už so správne vyplneným formulárom.

Nenechajte si újsť zľavyPZP to sú aj zľavy, bonusy či asistenčné služby

Na Slovensku pôsobí dokopy 11 poskytovateľov. Sú to konkrétne títo: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Ako vidieť, poskytovateľov je pomerne veľa. Poisťovne teda aby prilákali k sebe stále nových zákazníkov, musia prichádzať na trh s atraktívnou ponukou poistenia. Robia tak formou širokej škály bonusov k PZP zdarma, akými sú napr. krytie škôd na dopravnom prostriedku spôsobených živelnou pohromou, poistenie úrazu  či trvalých následkov úrazu celej posádky vozidla, krytie škody na vozidle vinníka spôsobenej stretom so zverou, poistenie batožiny či čelného skla vozidla.

Cenu povinného zmluvného poistenia poisťovne zatraktívňujú aj viacerými zľavami, ako napr. zľavou za bezškodový priebeh, zľavou pre držiteľov ZŤP preukazu, zľavou za prejav vernosti k danej poisťovni a podobne. Zľavu vám poskytnú napr. aj pri voľbe platenia vašej poistky ročne alebo za uzatvorenie poistky online.

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by ste sa ale nemali rozhodovať len na základe ceny poistky či poskytnutých zliav, mali by ste si všímať aj faktory nefinančného charakteru. Nimi sú napr. dostupnosť poisťovne v mieste vášho bydliska, taktiež kvalita asistenčných služieb či zákazníckeho servisu. V prípade škodovej udalosti by vás určite nepotešilo, že vaša poisťovňa má zazmluvnený servis v meste vzdialenom aj niekoľko desiatok kilometrov.

Asistenčné služby

Poisťovne samozrejme k povinnému poisteniu pripájajú zdarma aj nejaký ten balík základných asistenčných služieb. Ich rozsah a kvalita sa však líši od poisťovne k poisťovni. Vo všeobecnosti vám však asistenčné služby pokryjú služby ako príchod technika a opravu vozidla na mieste nehody, odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla. V rámci asistenčných služieb by vám poisťovňa mala zabezpečiť aj ubytovanie či uhradiť náklady za spiatočnú cestu v prípade nehody, poruche alebo krádeži vozidla. Asistenčné služby však nie sú poskytované len pri nehode, ale aj pri menej závažných prípadoch, ako napríklad pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne.

V určitých prípadoch vám však poisťovňa môže odmietnuť plnenie akýchkoľvek asistenčných služieb. Niektoré poisťovne môžu mať v podmienkach zmluvy napríklad obmedzenie veku vozidla, čiže asistenčné služby sa nebudú týkať starších vozidiel. S poskytnutím asistenčných služieb nemôžete rátať vtedy, ak sa vám nehoda stala mimo Slovenska a krajín EÚ. Samozrejmosťou je, že vám poisťovňa neposkytne asistenčné služby, ak ste porušili dopravné predpisy, prekročili ste rýchlosť, bol u vás zistený alkohol alebo požitie omamných látok, prípadne je vaše vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave.

Čelné sklo

Špecifickým problémom je preplatenie škody na čelnom skle vozidla. Aj keď povinné zmluvné poistenie zahŕňa aj preplatenie tejto škody, je len malá šanca, že by vám poisťovňa túto škodovú udalosť preplatila. Hlavným problémom je, že na úhradu z povinnej poistky by mal poistnú udalosť ohlásiť vinník, ktorého je však v prípade odrazeného kamienka možné len veľmi ťažko identifikovať. Najistejšie preto bude, ak si čelné sklo pripoistíte samostatne.

Rizikové poistenie a jeho kalkulačka

Výpočet je veľavravnýV prvom rade si odpovedzme na otázku: čo je to riziko? Laicky povedané, ide o nejakú udalosť s negatívnymi účinkami, ktorá na vás striehne odvšadiaľ a ktorá vám môže spôsobiť veľké nepríjemnosti nielen zdravotného, ale aj finančného charakteru. Niektorí sa môžu popýšiť tým, že prežili bezstarostný život bez akýchkoľvek nepríjemností tohto typu, na iných zas nepríjemností číhajú na každom rohu. Nikdy nemôžete so stopercentnou istotou povedať, že vám sa nič nestane. Pre predvídavých je tu rizikové poistenie, ktoré sa snaží pomôcť vám a vašim najbližším v prípade, že sa nejaká nepríjemná zmluvne stanovená situácia zrealizuje. Možno si myslíte, že cena tohto produktu je veľmi vysoká, no nemusí to byť tak celkom pravda, o čom vás dokáže presvedčiť aj kalkulačka rizikového poistenia http://www.zivotnapoistka.sk/rizikove-zivotne-poistenie/ .

Na čo slúži a ako funguje?

V predstavujúcom odseku sme tak matne naznačili účel tohto typu zabezpečenia. Základne rizikové životné poistenie poisťuje riziko smrti prípadne úrazu. To znamená, že po realizácii udalosti fatálneho typu sú peniaze z produktu odovzdané najbližším poistenca. Pri riziku úrazu závisí od jeho rozsahu. Ak je poistenec schopný konať sám za seba, tak čiastka je vyplatená jemu, ak nie je schopný, je vyplatená právne najbližšej osobe. Zhrňme teda účel. Základným cieľom rizikového životného poistenia je pomôcť vám a vašim blízkym znášať následky z úrazu alebo smrti. Aby sme to spresnili, ide o pomoc finančného charakteru.

Fungovanie tohto produktu sme už tiež naznačili. Po tom, čo ste si nejaký produkt po podrobnom preskúmaní vybrali, je potrebné ho aj zaplatiť. Platenie akéhokoľvek poistenia, teda aj rizikového životného, prebieha tak, že sa platí buď jednorazovo na dlhé obdobie alebo po mesačných splátkach. To zabezpečuje, že v prípade realizácie vybranej zmluvnej poistnej udalosti, máte nárok na vyplatenie celkových nákladov spojených s touto udalosťou. Pričom nezáleží na tom, či sa udalosť stane deň po uzavretí poistenia alebo až o niekoľko mesiacov. Suma, ktorú pravidelne vkladáte, nie je vratná, a to ani za predpokladu, že produkt budete chcieť zrušiť. Samozrejme, je nejaká doba, počas ktorej môžete od zmluvy odstúpiť, zistiť ju však bude na vás a to priamo u sprostredkovateľa produktu.

Chcete len základné veci alebo čosi viac?Rozšírte si svoj základný balíček

Základné rizikové životné poistenie si môžete rozšíriť aj o takzvané pripoistenia. Tie predstavujú také poistné udalosti, ktoré sa bežne stávajú (pričom nemusí ísť len o smrť). Treba ale počítať s tým, že čím obsiahlejší balíček si „nabalíte“, tým sa bude suma produktu zvyšovať. Riziko smrti si môžete rozšíriť o riziko úrazu, poškodenia zdravia/choroby, straty zamestnania, invalidity, no jednou z často využívaných možností je pripoistenie dieťaťa, čo môže byť užitočné hlavne pre rodičov energických detí. Myslíte si, že by vás to vyšlo veľmi draho? Neuvažujte, radšej si to rovno bezplatne pozrite v kalkulačke rizikového životného poistenia, na ktorú sme vám poskytli odkaz hore.

Porovnanie ceny online

Vaše rizikové životné poistenie môžete mať rýchlejšie, než ste si možno mysleli, a to vďaka porovnaniu online, ktoré vám vygeneruje nástroj kalkulačka. Jeho fungovanie sme vám naznačili už vyššie, no buďme konkrétnejší. Aby ste zistili všetky pre vás dostupné možnosti, je nutné, aby ste vypísali jeden formulár. Do neho vypíšete niekoľko údajov ohľadom vašej situácie, odošlete ho a v najbližších sekundách alebo minútach si môžete nájsť buď vo vašej mailovej stránke alebo priamo na stránke, kde ste využili kalkulačku, systematicky zoradené výsledky všetkých vašich dostupných možností. Celý tento proces je veľmi rýchly, ak si ho porovnáte s osobným zisťovaním a porovnávaním ponúk, ktoré vám môže zabrať aj niekoľko hodín času a samozrejme za podmienky, že vám to odoberie vaše voľno. Online to máte do niekoľkých minút a bez toho, aby ste niekam chodili.

Na výber vhodného produktu si doprajte dosť času a ak treba, tak využite odborné rady poradcov – najlepšie však nezávislých. Jeden vám je k dispozícií aj na hore odkazovanej stránke a jeho pomoc vám je dokonca dostupná úplne bezplatne. Poradcovia pracujúci pre konkrétne spoločnosti sa vás budú snažiť nalákať na ich stranu, čo je logické, no pre vás by to mohlo byť nevýhodné, pokiaľ vám niekto nepovie objektívne, ktoré rizikové životné poistenie online  z porovnania kalkulačky by bolo pre vás to najlepšie.

Ak vás rizikové životné poistenie zaujalo, viac o ňom si môžete prečítať aj kliknutím na tento článok na Pravde alebo priamo na hore zmienenej stránke, kde je vám k dispozícii hneď aj bezplatné porovnanie ceny produktu pomocou kalkulačky online.

Kde požičajú aj nezamestnaným?

Úvery potrebujú aj nezamestnaníNachádzate sa v dočasne nepríjemnej situácii? Poctivo a pravidelne si hľadáte prácu, ale šťastena vás obchádza? Rýchlejšie vám tento mesiac dochádzajú mesačné úspory, pretože vám niečo nečakané, ale zároveň neodkladné, narušilo váš presne stanovený rozpočet? Nevadí, aj na takéto nepríjemné situácie máme riešenie a tým sú pôžičky pre nezamestnaných. O tom, kde ich zohnať čo najvýhodnejšie a komu všetkému sú sprístupnené si povieme práve v tomto článku.

U koho ju zohnať?

Povedzme si úprimne, nikto nechce mať čo dočinenia s ľuďmi bez trvalej práce, hlavne čo sa finančnej podpory týka. Predstavujú najvyššie riziko nesplnenia svojho záväzku vrátenia peňazí práve kvôli tomu, že nemajú zamestnanie. Ak by ste sa obrátili na nejakú bankovú spoločnosť, neverte tomu, že by ste pochodili s úspechom. Okrem toho, že požadujú dokladovať príjem, čo by bolo vo vašom prípade náročnejšie, keďže ste bez zamestnania (teda pokiaľ nemáte príjmy z iných oblastí), je potrebné spĺňať aj iné náročnejšie podmienky. To znamená, že rýchle pôžičky pre nezamestnaných je možné získať jedine vďaka nebankovým poskytovateľom.

My vám odporúčame stránku www.peniazomat.sk, kde skutočne požičajú aj nezamestnaným. Jednoducho si kliknite na označený výraz a na danú stránku sa hneď aj dostanete. Pred požiadaním si môžete prečítať niekoľko zaujímavých informácií a potom máte dve možnosti. Buď vyplniť priamu žiadosť alebo multižiadosť. Multižiadosť znamená, že žiadosť bude odoslaná do viacerých spoločností, pričom ak vám niekto vašu žiadosť schváli, máte možnosť výberu toho, od akej spoločnosti by ste si požičali.

Potrebujete peniaze bleskovo? Skúste pôžičky pre nezamestnaných ihneď!

Ak vám ľudovo povedané „prihorieva pod zadkom“, tak aj vtedy máme pre vás riešenie. Tým riešením sú pôžičky pre nezamestnaných ihneď, ktoré sa skutočne vyznačujú tým, že sú veľmi rýchle. Najrýchlejšie ich môžete získať do 10 minút od schválenia vašej žiadosti, ale aj proces schvaľovania trvá nejakú dobu. V tomto konkrétnom prípade sa však nemusíte báť, že ide o prehnané číslo, pretože sprostredkovatelia pôžičky pre nezamestnaných ihneď sa snažia všetky žiadosti posudzovať čo najrýchlejšie, maximálne do 24 hodín, čo je skutočne výborný čas.

Pri požiadaní o akýkoľvek finančný produkt by ste mali byť trpezlivý, pretože v súčasnosti je mnoho žiadateľov a počet ľudí na posúdenie žiadostí je veľmi málo. Ak by ste si vybrali spoločnosť mimo nami odporúčanej stránky, je možné, že čakacia doba presiahne aj niekoľko dní, čo by vám veľmi nemuselo vyhovovať.

Koľko sú ochotní požičať?

Výška sumy, ktorú jednotlivé spoločnosti poskytujú, je ľubovoľná. To znamená, že si určujú sami, koľko maximálne poskytnú a komu žiadanú sumu poskytnú. Rýchle pôžičky pre nezamestnaných, ktoré sú dostupné skoro ihneď, vám dokážu pomôcť až so sumami do 350 eur. Môžete požiadať aj o viac, ale za tej podmienky, že nemáte prácu bude nie veľmi pravdepodobné, že vaša žiadosť bude schválená. Kto však neskúsi, nevie.

Dodržte termín splateniaKedy ich je potrebné splatiť?

Keďže pôžičky pre nezamestnaných ihneď požičiavajú relatívne nízke sumy, tak aj doba ich splatenia bude o niečo nižšia. Zatiaľ čo pri vyšších sumách to môžu byť aj roky, túto ide skôr o dni, prípadne mesiace. Najčastejšie je splatné maximum 31 dní. Ak by ste v deň splatnosti zistili, že nemáte potrebnú sumu na vrátenie, je nutné kontaktovať poskytovateľa danej sumy, aby vám nezvýšili úroky. Každá upomienka len dlžnú sumu znásobuje a v konečnom dôsledku to môže viesť k nepekným, ba až fatálnym situáciám.

Preplatím veľa?

To, koľko preplatíte je možné zistiť ešte predtým, ako si požičiate. Je to preto, že žiadna spoločnosť nemôže údaje, akými sú úroková sadzba alebo RPMN zatajovať. Pri krátkodobých pôžičkách, akými sú aj pôžičky pre nezamestnaných ihneď, býva úroková sadzba vyššia a pohybuje sa okolo 20-30%. Každá spoločnosť si určuje vlastné tarify. Treba sa zmieniť aj o tom, že pri nižších sumách tvorí toto percento zanedbateľnú časť, aj keď je pravda, že ak sme bez práce, dôležitý je doslova každý cent. Výhodou niektorých spoločností je aj to, že tým žiadateľom, ktorí o tento produktu žiadajú prvýkrát odpustia úrok. To znamená, že vrátia presne toľko, koľko si požičali, ani o cent viac.

Len pre ľudí bez práce?

Hoci názov pôžičky je pre nezamestnaných ihneď, neznamená to, že žiadať o ňu môžu len ľudia bez práce. Tento finančný produkt je síce primárne určený tejto kategórii, ale vhodná je aj pre ženy na materskej, pre dôchodcov, študentov, brigádnikov, živnostníkov atď.

Bez ručenia a bez dokladovania príjmu!

To, že o ňu žiadajú aj iné kategórie, než len ľudia bez práce, má na svedomí aj fakt, že pôžičy pre nezamestnaných ihneď sú dostupné bez ručenia a bez dokladovania príjmu. Zákon nedávno nariadil, že pri každej žiadosti o financie je nutné dokladovať príjem, ale pri týchto špeciálnych produktoch to nie je potrebné. Čo sa ručenia týka, ak sa stretnete s nejakou spoločnosťou, ktorá vás pre 350 eur bude nútiť niečím ručiť, pravdepodobne nepôjde o seriózneho poskytovateľa a na vašom mieste by sme od neho išli čo najďalej. Vyskúšajte minipôžičku cez Peniazomat a rozhodne neoľutujete.

Ako požiadať?

Pôžička pre nezamestnaných je dostupná cez sms, online alebo telefonicky. My vám však odporúčame práve online žiadosť, pretože je najrýchlejšia a s najnižšími poplatkami. Sms pôžička pre nezamestnaných je oveľa pomalšia a jej sprostredkovatelia si účtujú vysoké poplatky nielen za jej sprostredkovanie, ale aj pri jej vrátení (teda v úrokových sadzbách).

Pôžičky pre nezamestnaných ihneď, ktoré môžete mať na vašom účte skutočne veľmi rýchle, už pomohli mnohým ľuďom v podobnej situácií, ako je tá vaša, čo vám dokáže aj tento štátny web. Preto, ak potrebujete finančnú pomoc, obráťte sa na Peniazomat.